Teksten schrijven

woordwolk redigerenHet jaarverslag, een uitnodiging, de offerte of een mailing. Ze moeten zo geschreven zijn dat ze met plezier gelezen worden. En ze moeten foutloos de deur uit. Dan heeft u behoefte aan een paar extra ogen die met u meelezen. Laat een tekstschrijver uw tekst redigeren.
 
Heeft u een u inhoudelijk prima tekst maar bent u onzeker over het taalgebruik? Ik check het volgende voor u:
 

• Spelling

• Interpunctie

• Woordkeuze

• Zinsopbouw

• Consistentie
 

Herschrijven

Loopt uw tekst niet lekker, maar weet u niet hoe het anders moet? Of heeft u twee teksten waarvan er één moet worden gemaakt? Ik stel de tekst opnieuw samen en zorg voor duidelijk geformuleerde zinnen en een logische opbouw. Waar nodig kort ik de tekst in. Uiteraard blijft uw boodschap overeind.