Egogenre, mooi blogwoord!

historischemargrietIn mijn blog “7 tips voor een succesvolle zakelijke blog” schrijf ik dat gortdroge onderwerpen aantrekkelijk kunnen worden gemaakt met een persoonlijke noot (tip 4). De ombudsvrouw van De Volkskrant meldt hetzelfde in haar artikel “Journalisten krijgen steeds meer een gezicht” van zaterdag 28 februari.

Zij verdedigt de veranderende koers van de krant inzake de verpersoonlijking van de auteurs. Sommige lezers vinden dat de krant niet meer objectief is als auteurs hun persoonlijke ervaringen verwerken in nieuwsfeiten. De journalistiek is immers een dienstbaar beroep waarbij een nadrukkelijk aanwezige auteur tussen het onderwerp en de lezer kan staan. Kranenberg legt uit dat de krant juist graag wil dat de redacteuren meer bekend raken bij de lezer. Dit kan door het plaatsen van een foto bij de column of het artikel, door te twitteren met de lezers en door het ik-perspectief te gebruiken.

Tip 4 dus. Maak het persoonlijk. En dat geldt niet alleen voor de krant maar ook voor alle andere zakelijke teksten. Persoonlijke noten zorgen dat een tekst lekker leesbaar wordt. Kranenberg gebruikt hiervoor het woord "egogenre". Fijn woord. Volgens Kranenberg nam het ik-perspectief een vlucht toen vrouwenbladen het egogenre omarmden en de persoonlijke blog populair werd. Het is in ieder geval waar dat een persoonlijke tekst graag en goed gelezen wordt. Misschien is het genre voor een objectief nieuwsartikel niet zo geschikt, maar egogenre maakt taaie onderwerpen prettig leesbaar.